PSRU
 
 
 
 
 
 
PSRU T4
 

T4减速箱
♦T4减速箱采用CC601铝材经过T6处理,其减速比为2.11,在6500RPM时达到190HP。
♦T4减速箱的齿轮采用EN39B钢材,硬度达到60R,经过化学辅助表面强化处理。
♦垫座是专为T4减速箱设计,采用CC601铝材,经过T6热处理。

Address: Qingdao Hi-tech Development Zone Chengyang Distric Qingdao 266111 China    E-mail:subaruair@yahoo.com
TOP