PSRU
 
 
 
 
 
 
PSRU SA
 

SA减速箱
♦SA减速箱采用CC601铝材经过T6处理,其减速比为2.55,在6500RPM时达到130HP。
♦SA减速箱的齿轮采用EN39B钢材,硬度达到60R,经过化学辅助表面强化处理。
♦垫座是专为SA减速箱设计,采用CC601铝材,经过T6热处理。

Address: Qingdao Hi-tech Development Zone Chengyang Distric Qingdao 266111 China    E-mail:subaruair@yahoo.com
TOP