Engines
 
 
 
 
 
 
 
 
Subaru EJ bellhousing
 

♦斯巴鲁发动机飞轮壳采用CC601铝材经过T6处理。
♦轴采用EN39B钢材,硬度达到60R,经过化学辅助表面强化处理。

Address: Qingdao Hi-tech Development Zone Chengyang Distric Qingdao 266111 China    E-mail:subaruair@yahoo.com
TOP